DEMO 4 Professional opleiding voor DEMO 3 Bachelor en DEMO 2 professional

Wat is DEMO?

DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) is de belangrijkste methode in de discipline van Enterprise Engineering (EE). In EE wordt een organisatie beschouwd als een ontworpen (sociaal) systeem, zelfs als het ‘organisch’ lijkt te zijn gegroeid.
Het veranderen van een organisatie betekent dus het opzettelijk opnieuw ontwerpen en opnieuw bouwen ervan, inclusief de ondersteunende ICT-toepassingen.
Op deze manier kunnen eenheid en integratie worden bereikt en behouden.

De filosofie van DEMO is dat mensen de ‘parels’ van elke organisatie zijn. De basis-insteek is dat mensen van nature goed zijn, dat ze in staat en bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor hun daden, mits ze de juiste bevoegdheden hebben.
Dit is de sfeer waarin mensen willen samenwerken en uitblinken in het tot stand brengen van de diensten waarmee de gemeenschappelijke missie van de onderneming wordt volbracht. ICT-applicaties zijn bedoeld om mensen te ondersteunen, niet om hun verantwoordelijkheid over te nemen.

De belangrijkste theorie van DEMO, de PSI-theorie (Performance in Social Interaction), zegt dat samenwerking plaatsvindt in sociale interactie en zich gedraagt volgens universele patronen, transacties genaamd.
Daardoor worden bedrijfsprocessen eenvoudige transactiesystemen in plaats van lange procesplatenHet analyseren van bedrijfsprocessen met DEMO levert het zogenaamde essentiële model van een organisatie, hetgeen een model is van de constructie en de werking ervan, dat volledig onafhankelijk is van de implementatie, zoals ICT, en van de realisatie, dus van informatieve aspecten (onthouden, delen en afleiden van feiten) en documentaire aspecten (opslaan, ophalen en kopiëren van documenten of gegevens).

Het essentiële model bestaat uit vier geïntegreerde aspectmodellen: het constructiemodel (actorrollen en transactiesoorten), het procesmodel (zakelijke evenementen en processen), het fact-model (bedrijfsobjecten en feiten) en het actiemodel (bedrijfsregels en werkinstructies). Het essentiële model is coherent, consistent en zeer beknopt (90% minder complex dan procesdiagrammen). Daardoor biedt het essentiële model van een organisatie het inzicht en overzicht dat u nodig hebt.

Omdat de modellen geformaliseerd zijn, kunnen daaruit direct ICT-toepassingen worden gegenereerd en kan het dynamische gedrag van de organisatie via simulatie worden bestudeerd.

Wat biedt DEMO u?

  • Ongeëvenaarde complexiteitsreductie
  • Breed overzicht en diep inzicht in de activiteiten van uw organisatie
  • Transparantie van verantwoordelijkheden en interacties
  • Uniforme en duidelijke identificatie van proces- en gegevenseigendom
  • Alomvattende, coherente, consistente en toch beknopte modellen
  • Medewerkers worden weer de parels van uw organisatie
  • Het behouden van de controle over de meest gecompliceerde organisatorische veranderingen

Praktijkvoorbeelden van het gebruik van DEMO

  • Applicatie portfolio analyse op basis van het essentiële model (Rijkswaterstaat 2007)
  • Uniek overzicht van en inzicht in de integratie na de fusie (Air France/KLM 2010)
  • Nieuwe energie door het verbinden van management en werkvloer (Marechaussee 2011)

Leerdoelen

U kent inmiddels het nieuwe paradigma in het denken over organisatie, bedrijfsprocessen, informatiesystemen en ICT. 
Door middel van kleine oefeningen en voorbeelden uit de praktijk, zult u uw kennis van de essentiële modellen uitbreiden.
Vervolgens leert u de laatste twee van de vier aspect modellen te maken, te verifiëren en te valideren, namelijk het FactModel en het Action Model.
Ten slotte maakt u verder kennis met de discipline Enterprise Engineering, die is gebaseerd op Enterprise ArchitectureEnterprise Governance en Enterprise Design, naast Enterprise Ontology.

Trainingsinhoud (4 dagen)

Theorieën:
Updaten: TAO theorie, PSI theorie, OMEGA theorie, ALPHA theorie
Nieuw: FI theorie, MU theorie, DELTA theorie
Oefeningen:
Case Rent-a-Car, Case Library, Case PoliGyn, Case GloLog
Modellen:
Updaten: Construction Model (CM), Process Model (PM)
Nieuw: Action Model (AM), Fact Model (FM)
Diagrammen:
Coordination Structure Diagram (CSD), Process Structure Diagram (PSD), Transaction Pattern Diagram (TPD), Object Fact Diagram (OFD)
Methoden:
Updaten: OER method
Praktische situaties:
1 uur per dag praktische voorbeelden en tips
Toolgebruik: 
1 uur per dag praktisch modelleren. De tool draait op Windows. Een licentie op Sparx Enterprise Architect is noodzakelijk. Wij regelen proeflicenties bij Sparx voor de training.
Overige onderwerpen
:
Realisatie en implementatie, Enterprise Information Systems, Enterprise Engineering, DEMO en andere benaderingen

Voor wie is deze training bedoeld?

De DEMO 4 Professional Update training is bedoeld voor gecertificeerde DEMO 2 of 3 professionals die werken op het gebied van organisatie en ICT (zoals enterprise architecten/consultants, business architecten/analisten/consultants, informatie managers, business proces managers, en kwaliteitsmanagers) die beter opgeleid willen worden in hun vakgebied en op zoek zijn naar een solide methode die hun werk ondersteunt.

Overige trainingsinformatie

DEMO 4 Professional trainingen zijn verspreid over vier (4) tot vijf (5) weken met vier (4) dagen zelfstudie. Voor deze training heeft u een DEMO 2 professional of een DEMO 3 Bachelor certificaat nodig.
Naast (digitale) handouts worden de boeken van ‘DEMO 4’ gebruikt als cursus materiaal, deze zijn ook los te bestellen via Sapio Enterprise Engineering

Het Enterprise Engineering Institute biedt 3-6 keer per jaar een schriftelijk (evt. thuis-)examen aan.
Als u dit examen haalt krijgt u een DEMO 4 Professional diploma en kunt u zich laten registeren als Certified DEMO 4 Professional.

Inschrijven!