DEMO 3 Master opleiding

DEMO 3 MASTER

Wat is DEMO?

 

DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) is de belangrijkste methode in de discipline van Enterprise Engineering (EE). In EE wordt een organisatie beschouwd als een ontworpen (sociaal) systeem, zelfs als het ‘organisch’ lijkt te zijn gegroeid.
Het veranderen van een organisatie betekent dus het opzettelijk opnieuw ontwerpen en opnieuw bouwen ervan, inclusief de ondersteunende ICT-toepassingen.
Alleen op deze manier kunnen eenheid en integratie worden bereikt en behouden.

De filosofie van DEMO is dat mensen de ‘parels’ van elke organisatie zijn. De basis-insteek is dat mensen van nature goed zijn, dat ze in staat en bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor hun daden, mits ze de juiste bevoegdheden hebben.
Dit is de sfeer waarin mensen willen samenwerken en uitblinken in het tot stand brengen van de diensten waarmee de gemeenschappelijke missie van de onderneming wordt volbracht. ICT-applicaties zijn bedoeld om mensen te ondersteunen, niet om hun verantwoordelijkheid over te nemen.

De belangrijkste theorie van DEMO, de PSI-theorie (Performance in Social Interaction), zegt dat samenwerking plaatsvindt in sociale interactie en zich gedraagt volgens universele patronen, transacties genaamd.
Daardoor worden bedrijfsprocessen eenvoudige transactiesystemen in plaats van wandvullende proces oerwoudenHet analyseren van bedrijfsprocessen met DEMO levert het zogenaamde essentiële model van een organisatie, wat een model is van de constructie en de werking ervan, dat volledig onafhankelijk is van de implementatie, zoals ICT, en van de realisatie, dus van informatieve aspecten (onthouden, delen en afleiden van feiten) en documentaire aspecten (opslaan, ophalen en kopiëren van documenten of gegevens).

Het essentiële model bestaat uit vier geïntegreerde aspectmodellen: het constructiemodel (actorrollen en transactiesoorten), het actiemodel (bedrijfsregels en werkinstructies), het procesmodel (zakelijke evenementen en processen) en het fact-model (bedrijfsobjecten en feiten). Het essentiële model is uitgebreid, coherent, consistent en zeer beknopt. De vermindering van de complexiteit die het essentiële model bereikt, vergeleken met de huidige modellen, is meer dan 95%. Daardoor biedt het essentiële model van een organisatie het inzicht en overzicht dat u wilt en nodig hebt.

Omdat de modellen geformaliseerd zijn, kunnen daaruit direct ICT-toepassingen worden gegenereerd en kan het dynamische gedrag van de organisatie via simulatie worden bestudeerd.

Wat biedt DEMO u?

 • Ongeëvenaarde complexiteitsreductie
 • Breed overzicht en diep inzicht in de activiteiten van uw organisatie
 • Transparantie van verantwoordelijkheden en interacties
 • Uniforme en duidelijke identificatie van proces- en gegevenseigendom
 • Alomvattende, coherente, consistente en toch beknopte modellen
 • Medewerkers worden weer de parels van uw organisatie
 • Het behouden van de controle over de meest gecompliceerde organisatorische veranderingen

Praktijkvoorbeelden van het gebruik van DEMO

 • Uniforme ICT applicaties op basis van het essentiële model (SGC 1995)
 • Het bepalen van ‘onvindbare’ oorzaken van bedrijfsproblemen (PTT Telecom 1997)
 • Referentiemodel voor het organiseren van civieltechnische projecten (VISI 1999)
 • Stabiele basis voor reorganisatie (Politie district Rotterdam/Rijnmond 2001)
 • Uniek overzicht van en inzicht in de integratie na de fusie (Air France/KLM 2010)
 • Collectieve betrokkenheid van management en werkvloer (KMar 2011) Zie ook “The Discipline of Enterprise Engineering” op www.ee-institute.org

Leerdoelen

De DEMO 3 Master training bouwt voort op de DEMO 3 Bachelor training. De inhoud van de cursus is zowel een verbreding als een verdieping van de inhoud van de DEMO 3 Bachelor training.
Naast het Construction Model en het Process Model, dat u in de DEMO 3 Bachelor training hebt leren maken, leert u het bijbehorende Action Model en Fact Model te maken.
Bovendien krijgt u het inzicht dat deze vier modellen echt en intrinsiek zijn geïntegreerd, dat ze vier verschillende uitgangspunten over hetzelfde hebben, namelijk het ontologische model van de organisatie.
Vanaf nu begrijpt u door en door dat bedrijfsprocesmodellen, object- of datamodellen en bedrijfsregels hand in hand moeten worden ontwikkeld, en dat DEMO de juiste hulp biedt om dit te bereiken.
Dit is de kern van het begrip Enterprise Ontology.

Trainingsinhoud (4 dagen)

Theorieën: Naast de vier EE theorieën (PSI, OMEGA, TAO en ALPHA) die u hebt geleerd in de bachelor training, leert u vier andere theorieën: FI, MU, DELTA en BETA.
De FI- en MU-theorieën dienen met name om het Fact Model te begrijpen, evenals conceptuele modellering in het algemeen, terwijl de DELTA-theorie dient om het begrip te verdiepen van het AM.
Tegelijkertijd biedt het een dieper inzicht in de PSI-theorie.
De BETA-theorie biedt de introductie in Enterprise Design, dat naast Enterprise Ontology ook gebaseerd is op Enterprise Architecture en Enterprise Governance & Management.
Oefeningen: case Fixit, case Wheelbarrows, case Volley, case Library, case RAC (CM, PM), case Pizzeria, case Policlinic, case GloLog, case Ford
Modellen en diagrammen: Construction Model (CM), Process Model (PM) , Action Model (AM), Fact Model (FM)
Methoden: OER method
Praktische situaties: 1 uur per dag praktische voorbeelden en tips
Toolgebruik: 1 uur per dag praktisch modelleren. De tool draait op Windows. Een licentie op Sparx Enterprise Architect is noodzakelijk. Wij zijn bezig om voor de training proeflicenties bij Sparx te regelen.
Overige onderwerpen
: Realisatie en implementatie, Enterprise Information Systems, Enterprise Engineering, DEMO en andere benaderingen.

Voor wie is deze training bedoeld?

De DEMO 3 Master training is bedoeld voor professionals die werken op het gebied van organisatie en ICT (zoals enterprise architecten/consultants, business architecten/analisten/consultants, informatie managers, business proces managers, en kwaliteitsmanagers) die beter opgeleid willen worden in hun vakgebied en op zoek zijn naar een solide methode die hun werk ondersteunt.

Overige trainingsinformatie

DEMO 3 Master trainingen zijn verspreid over vier (4) weken met drie en een halve (3,5) dag zelfstudie.
Het hebben van een DEMO 3 Bachelor diploma of trainingsdeelnamecertificaat, is een vereiste om deel te mogen nemen aan de DEMO 3 Master training.
Naast (digitale) handouts, bestaat het cursus materiaal uit het volgende boek:
• Jan L.G. Dietz: Enterprise Ontology (2nd edition, 2017)

Het Enterprise Engineering Institute biedt 3-4 keer per jaar een schriftelijk (evt. thuis-)examen aan.

Als je dit examen haalt krijg je een DEMO 3 Master diploma en kun je je laten registeren als Certified DEMO 3 Master.