DEMO 3 Bachelor opleiding

DEMO 3 BACHELOR

Wat is DEMO?

DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) is de belangrijkste methode in de discipline van Enterprise Engineering (EE). In EE wordt een organisatie beschouwd als een ontworpen (sociaal) systeem, zelfs als het ‘organisch’ lijkt te zijn gegroeid.
Het veranderen van een organisatie betekent dus het opzettelijk opnieuw ontwerpen en opnieuw bouwen ervan, inclusief de ondersteunende ICT-toepassingen.
Alleen op deze manier kunnen eenheid en integratie worden bereikt en behouden.

De filosofie van DEMO is dat mensen de ‘parels’ van elke organisatie zijn. De basis-insteek is dat mensen van nature goed zijn, dat ze in staat en bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor hun daden, mits ze de juiste bevoegdheden hebben.
Dit is de sfeer waarin mensen willen samenwerken en uitblinken in het tot stand brengen van de diensten waarmee de gemeenschappelijke missie van de onderneming wordt volbracht. ICT-applicaties zijn bedoeld om mensen te ondersteunen, niet om hun verantwoordelijkheid over te nemen.

De belangrijkste theorie van DEMO, de PSI-theorie (Performance in Social Interaction), zegt dat samenwerking plaatsvindt in sociale interactie en zich gedraagt volgens universele patronen, transacties genaamd.
Daardoor worden bedrijfsprocessen eenvoudige transactiesystemen in plaats van wandvullende proces oerwoudenHet analyseren van bedrijfsprocessen met DEMO levert het zogenaamde essentiële model van een organisatie, wat een model is van de constructie en de werking ervan, dat volledig onafhankelijk is van de implementatie, zoals ICT, en van de realisatie, dus van informatieve aspecten (onthouden, delen en afleiden van feiten) en documentaire aspecten (opslaan, ophalen en kopiëren van documenten of gegevens).

Het essentiële model bestaat uit vier geïntegreerde aspectmodellen: het constructiemodel (actorrollen en transactiesoorten), het actiemodel (bedrijfsregels en werkinstructies), het procesmodel (zakelijke evenementen en processen) en het fact-model (bedrijfsobjecten en feiten). Het essentiële model is uitgebreid, coherent, consistent en zeer beknopt. De vermindering van de complexiteit die het essentiële model bereikt, vergeleken met de huidige modellen, is meer dan 95%. Daardoor biedt het essentiële model van een organisatie het inzicht en overzicht dat u wilt en nodig hebt.

Omdat de modellen geformaliseerd zijn, kunnen daaruit direct ICT-toepassingen worden gegenereerd en kan het dynamische gedrag van de organisatie via simulatie worden bestudeerd.

Wat biedt DEMO u?

  • Ongeëvenaarde complexiteitsreductie
  • Breed overzicht en diep inzicht in de activiteiten van uw organisatie
  • Transparantie van verantwoordelijkheden en interacties
  • Uniforme en duidelijke identificatie van proces- en gegevenseigendom
  • Alomvattende, coherente, consistente en toch beknopte modellen
  • Medewerkers worden weer de parels van uw organisatie
  • Het behouden van de controle over de meest gecompliceerde organisatorische veranderingen

Praktijkvoorbeelden van het gebruik van DEMO

  • Applicatie portfolio analyse op basis van het essentiële model (Rijkswaterstaat 2007)
  • Uniek overzicht van en inzicht in de integratie na de fusie (Air France/KLM 2010)
  • Nieuwe energie door het verbinden van management en werkvloer (Marechaussee 2011)

Leerdoelen

Ten eerste zult u het nieuwe paradigma in het denken over organisatie, bedrijfsprocessen, informatiesystemen en ICT leren begrijpen,  die de onderliggende theorieën van DEMO bieden. Deze paradigma verschuiving staat bekend als Enterprise Ontology, nieuwe kennis die u grondig zult leren.
Op basis van kleine oefeningen en voorbeelden uit de praktijk, zult u begrijpen dat het op Enterprise Ontology gebaseerde essentiële model uitgebreid, coherent, consistent en toch beknopt is en dat het de essentie van een organisatie vastlegt, onafhankelijk van realisatie en implementatie.
Vervolgens leert u twee van de vier aspect modellen te maken, te verifiëren en te valideren, namelijk het Construction Model en het Process Model, terwijl u de zogenaamde OER-methode (Organizational Essence Revelation) toepast op goed beschreven organisaties.
Bovendien zult u ontdekken dat DEMO als een aanvulling op vertrouwde benaderingen kan worden beschouwd: organisatorische benaderingen (Balanced Score Card, Lean & Six Sigma, etc.), BPM-benaderingen (BPMN, EPC, PetriNet, Archimate, etc.) en IS-ontwikkelingsaanpak (ER, NIAM, ORM, etc.).
Wat DEMO hieraan toevoegt is een theoretische basis, zodat u hun onderlinge verbanden goed begrijpt.
Ten slotte maakt u kennis met de discipline Enterprise Engineering, die is gebaseerd op Enterprise Architecture, Enterprise Governance en Enterprise Design, naast Enterprise Ontology.

Trainingsinhoud (4 dagen)

Theorieën: PSI theorie, OMEGA theorie, ALPHA theorie, TAO theorie
Oefeningen: case Fixit, case Wheelbarrows, case Volley, case Library, case RAC (CM, PM), case Pizzeria, case Policlinic, case GloLog, case Ford
Modellen en diagrammen: Construction Model (CM), Process Model (PM) , Action Model (AM), Fact Model (FM)
Methoden: OER method
Praktische situaties: 1 uur per dag praktische voorbeelden en tips
Toolgebruik: 1 uur per dag praktisch modelleren. De tool draait op Windows. Een licentie op Sparx Enterprise Architect is noodzakelijk. Wij zijn bezig om voor de training proeflicenties bij Sparx te regelen.
Overige onderwerpen
: Realisatie en implementatie, Enterprise Information Systems, Enterprise Engineering, DEMO en andere benaderingen

Voor wie is deze training bedoeld?

De DEMO 3 Bachelor training is bedoeld voor professionals die werken op het gebied van organisatie en ICT (zoals enterprise architecten/consultants, business architecten/analisten/consultants, informatie managers, business proces managers, en kwaliteitsmanagers) die beter opgeleid willen worden in hun vakgebied en op zoek zijn naar een solide methode die hun werk ondersteunt.

Overige trainingsinformatie

DEMO 3 Bachelor trainingen zijn verspreid over vier (4) weken met drie en een halve (3,5) dag zelfstudie. Er zijn geen eisen om aan de DEMO 3 Bachelor training mee te doen. Iedereen met gezond verstand, onbevangen (en enige organisatie ervaring) kan deze training succesvol afronden.
Naast (digitale) handouts worden de boeken van ‘DEMO Basis’ gebruikt als cursus materiaal, deze zijn te bestellen via Sapio Enterprise Engineering:
• Jan L.G. Dietz: Red garden gnomes don’t exist
• Alicia P.C. Perinforma: The essence of organisation
• Jan L.G. Dietz: Glossary of terms

Het Enterprise Engineering Institute biedt 3-4 keer per jaar een schriftelijk (evt. thuis-)examen aan.
Als je dit examen haalt krijg je een DEMO 3 Bachelor diploma en kun je je laten registeren als Certified DEMO 3 Bachelor.

Na deze training kun je je kennis verder vergroten door het volgen van de DEMO 3 Master training.

Inschijven!